PEP-dagen 2024

Werkwinkel 1: LATIJN (ASO)

  • A-stroom
  • Doorstroom
  • Domeinoverschrijdend

Interesse in ASO-onderwijs met Latijn? Dan is deze werkwinkel iets voor jou! Het ASO is gericht op het verkrijgen van algemene kennis en vormt de basis voor verdere studies. Je zult de werkelijkheid op theoretische manier verkennen en groeien tot een jonge volwassene met een kritische en creatieve blik op de wereld.

Je maakt kennis met het vak Latijn, waarin de grammatica, woordenschat en de beschaving van de Romeinen aan bod komen. Je leert een effectieve studiemethode en planning aan om zo veel mogelijk te weten, te begrijpen en te kunnen.

Je bezoekt een ASO-school en volgt enkele lesuren gegeven door ervaren leraren. Bovendien praten we met eerstejaarsleerlingen die je alles kunnen vertellen over het dagelijks leven in de school.