PEP-dagen 2023

Werkwinkel 2: ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS

  • A-stroom
  • Doorstroom
  • Domeinoverschrijdend

Aso is gericht op een algemene vorming en vormt de basis om verder te studeren in het hoger onderwijs. In het aso ga je op theoretische verkenning van de werkelijkheid. Met de kennis die je opdoet groei je tot een jong volwassene met een kritische en creatieve kijk op de werkelijkheid. Je werkt aan een persoonlijke studiemethode om verder te kunnen studeren en je bouwt aan een efficiënte studieplanning om zoveel mogelijk te weten, te kennen en te kunnen.

Denk je eraan om naar het aso te gaan? Dan teken je in voor deze werkwinkel. Je bezoekt een aso-school en je krijgt er enkele theoretische vakken van vakleerkrachten. We organiseren een babbel met leerlingen die nu in hun eerste jaar zitten: ze kunnen je vast veel vertellen over het reilen en zeilen in het aso!